Idag 21/2 2019 är det precis 7 år sedan jag slutade röka och det märkliga är eller är det ..  maken slutade också på exakt samma datum men för sex år sedan ! Vi ger oss en klapp på axeln med löfte om att aldrig börja röka igen och hittills har det ju gått bra för oss båda .

Jag är ingen moraltant för det är upp till var och en att göra det som är bäst för en själv men för oss var det inget svårt val !

Hurra

Bian